Cum sa fii mântuit

Fiecare din noi își dă seama la un moment dat în viață că nu suntem suficient echipați să facem față la tot ce viață ne prezintă. La un moment dat în viață ne dăm seama că lucrurile pentru care am luptat atât de vehement sa le obținem sau să le câștigăm pur și simplu nu satisfac cele mai profunde dorințe și așteptări. La un moment dat ne dăm seama că nu putem sa umplem golul din inima noastră pe cont propriu. Chiar dacă placerile, relațiile, banii, puterea, și alte lucruri satisfac pentru un scurt timp, în cele din urmă acel gol se reîntoarce in inima noastră. Acela e momentul în care recunoaștem că singura persoana ce poate umple acel gol e aceeași persoana ce a pus acel gol înăuntrul nostru. Acela e momentul în care descoperim iubirea și puterea Mântuitorului nostru înviat. Acela e momentul în care îl găsim pe Isus.

PROBLEMA

Dumnezeu ne-a creat să avem o relație cu El și să experimentăm pace reală și trainică în viața aceasta. Rezultatul direct al păcatului nostru e separarea de Dumnezeu, lucru care crează o lipsă de pace în inima fiecărui bărbat, femeie și copil. În Isaia 59:2 Biblia spune

“ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!”

Romani 3:23 spune astfel:

“Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

ÎNCERCĂRILE NOASTRE PENTRU A REZOLVA PROBLEMA

Oamenii au încercat multe moduri de a restabili această relație pierdută cu Dumnezeu, dar niciun efort sau fapte bune din partea noastră nu pot plăti vreodată păcatul nostru. Tit 3:5 spune

“El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui”

Efeseni 2:8-9 spune

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Indiferent de calea pe care am putea să o alegem să încercăm să ajungem la Dumnezeu, realitatea este că există un singur mod de a-L găsi.

“Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” (Proverbe 14:12)

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărulşi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

SOLUȚIA LUI DUMNEZEU

Isus Hristos a murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pentru păcatul nostru și pentru a restabili relația noastră pierdută cu Dumnezeu. Citiți ce spune Biblia în versetele următoare: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:16-17)

“Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh” (1 Petru 3:18)

“Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

RĂSPUNSUL NOSTRU

Doar să știi toate acestea din punct de vedere intelectual nu e suficient. Trebuie să acționezi, punându-ți încrederea în Isus Hristos să fie Domnul și Mântuitorul tău, crezând în El și primind darul Său gratuit: mântuire.

“Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)

“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)

“Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9)

CUM GĂSEȘTI PIESA LIPSĂ

Îl poți primi pe Isus Hristos chiar acum, oriunde ai fi, oricine ai fi, orice ai fi făcut. Nu există cuvinte exacte pe care trebuie să le spui. Pur și simplu pune-ți credința în El și roagă-te așa ceva:

Doamne Isuse, știu că sunt un păcătos și am nevoie de iertarea Ta. Cred că ai murit pentru păcatele mele, iar acum te invit să intri în inima și viața mea. Vreau să am încredere în Tine și să te urmez doar pe tine ca Domnul și Mântuitorul meu. În numele lui Isus mă rog. Amin.

POȚI SĂ AI SIGURANȚĂ

Dacă ți-ai pus credința în Isus Hristos pentru a fi mântuit, poți să ști cu siguranță că Dumnezeu te-a auzit și ți-a iertat păcatele. Biblia spune:

“Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13)

“Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:12-13)

Dacă ți-ai pus increderea în Isus ca să fi mântuit, ne-ar plăcea să sărbătorim cu tine această minunată decizie. Te rog completează formularul scurt de mai jos pentru a împărtăși veștile bune cu noi! Oamenii din Biserica LifePoint se vor angaja să se roage pentru tine pe nume la începutul noii tăi vieți în Isus Hristos.

X